ჩვენს შესახებ

შპს“პერა ექსპრესი “ დაარსდა 2012 წელს. დაარსების დღიდან ჩვენი კომპანია მიზანმიმართულად და სტაბილურად ვითარდება, რისი დასტურიც არის ტვირთბრუნვის და კლიენტების ყოველწლიური ზრდა.
მომსახურების სფეროების და არეალის გაფართოებამ მოგვცა საშუალება საიმედო პარტნიორის იმიჯით ღირსეული ადგილი დაგვემკვიდრებინა ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე.

ჩვენი კომპანიის ძირითადი საქმიანობას წარმოადგენს:
- აგენტირება
- დეკლარირება
- ექსპედირება
- კონსულტაცია
- საერთაშორისო და ადგილობრივი გადაზიდვების უზრუნველყოფა, საზღვაო და სახმელეთო გადაზიდვები
- საექსპორტო-საიმპორტო ოპერაციებისათვის ოპტიმალური მარშრუტის და ფინანსურად მომგებიანი ვარიანტის შერჩევა ყოველ ტრანზაქციაზე და მათი ზედამხედველობა
- დამკვეთთან შეთანხმებულ ვადებში ექსპორტ-იმპორტის დაგეგმარება და მის განხორციელებასთნ დაკავშირებული სერტიფიკატებისა და ნებართვების მოპოვება შესაბამის ორგანოებში
- საბაჟო დეკლარაციის შედგენა-აკრედიტაცია შესაბამის საბაჟო ორგანოში და ყველა სხვა საბაჟო პროცედურების უზრუნველყოფა (დაბაჟება-განბაჟება)
- ტვირთის დაზღვევა და მასთან დაკავშირებული ყველა პროცედურის მოგვარება.

 

about 01

about 02

პასუხისმგებლობა:
- დაზღვეული ტვირთები!

- სრული პასუხისმგებლობა ტვირთის აღებიდან საბოლოო დანიშნულების წერტილამდე!
- ზარალის წარმოქმნისას ორმხრივ შეთანხმებაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება!